எல்லா புகழும் Raymond, Raymond துரைக்கே !!!!

Raymond Today Birthday (17-09-2010)

summer nu ‘may’
super nu ‘ray’
raymondu kku
SBI Bank mela oru wave

இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள்.
எல்லா வளமும் பெற்று வாழிய பல்லாண்டு.

நட்புடன்
eGrove Staffs

Advertisements