வெங்கட்ராமன் இன்று பிறந்தநாள் செப்டம்பர் பதினாறு (16.09.2010)

பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துகள். எல்லாம் வல்ல ஆண்டவன் எல்லா நலமும், வளமும் அருளட்டும்.

எல்லா வளமும் பெற்று வாழிய பல்லாண்டு.

நட்புடன்
eGrove Staffs

Advertisements